Nieuws

13 April Algemene Leden Vergadering te Ankerveen

Op zaterdag 13 april bent u vanaf 10:30 van harte welkom op de Algemene Leden Vegadering te Ankerveen.

Een schitterende locatie om naast meer over de vereniging van de Ouessante te weten te komen en om nieuwe mensen te leren kennen.

U bent van harte welkom!

Hieronder vindt u de agenda.

Tot de 13de!

Adres: Stichts End 23, 1244 PK te Ankeveen.

Aanvang: 10:30 uur.

Agenda:

1: Opening

2: Ingekomen stukken

3: Mededelingen van het bestuur:

  • Overheidsmaatregelen 2019
  • Stamboekerkenning 2018
  • Inschrijven nationale keuring 2019
  • Organisatie Algemene Ledenvergadering 2020
  • Buitenlandse Ouessant Betrekkingen
  • Kleinschalige Schapen- en Geutenhouders
  • Stamboekbureau Haverslag

4. Notulen algemene ledenvergadering 21-4-2018 in Silvolde. (‘Jaarboek 2018’).

5. Jaarverslag van de F.O.S. 2018

6. Financieel overzicht en begroting 2018/2019 (stukken zijn ter vergadering aanwezig).

7. Het bestuur stelt voor, na voordracht van de Fok Advies Commissie, Jenny Venhorst te benoemen als keurmeester van de FOS.

8. Bestuursverkiezing: Aalt ten Hoeve en Frans Giesen zijn conform het rooster aftredend. Zij hebben zich herkiesbaar gesteld voor een nieuwe periode van vijf jaar. U kunt zich verkiesbaar stellen voor een functie in het bestuur middels het sturen van een e-mail voor 31 maart 2019 naar de secretaris van de FOS.

9. PR, nieuws: website, nieuwsbrieven en het Jaarboek.

10. Rondvraag

Lunch

13:00 – 14:30 presentatie Hans Lenstra: Dr. Hans Lenstra: “De geschiedenis / het onstaan van de verschillende schapenrassen, met behulp van DNA onderzoek in kaart brengen”.

Kuddeboek 2019

Voor de leden is het nieuw kuddeboek online gezet.

Je kunt het kuddeboek vinden door als lid in te loggen en vervolgens onder het ledenmenu te kijken.

Hier staat ook een nieuwe versie van de ledenlijst.

 

 

Uitslag bespreekdag Angeren

Afgelopen zaterdag vond de jaarlijkse bespreekdag plaats voor de zwoegervrije-leden.

Een 32-tal dieren werden besproken.

Uiteraard was het weer schitterend en de sfeer was goed.

Veel bezoekers kwamen kijken naar een prima groep dieren die neergezet zijn door de inzenders.

Bijgevoegd de uitslag van de bespreekdag.

De foto’s volgen binnenkort.

Uitslag bespreekdag Angeren

 

Uitslag bespreekdag Didam

Gisteren vond in Didam onze jaarlijkse bespreekdag plaats voor de niet zwoegervrije leden.

Er werden een kleine 40 besproken.

Hier vindt u de uitslag: Uitslag bespreekdag 2018 Didam

Op zaterdag 15 september is de zwoegervrije bespreekdag in Angeren.

Hier zullen 35 dieren besproken worden.

Wij hopen jullie dan graag te ontmoeten.

 

Het bestuur.

Bespreekdagen 2018

Ook dit jaar organiseren we weer bespreekdagen voor onze mooie, lieve schaapjes. Om alles in weer in goede banen te leiden informeren we jullie graag over een aantal belangrijke punten.

Datum

De keuringen vinden dit jaar plaats op:

  • Niet Zwoegervrije keuring, zaterdag 1 september 2018 te Didam.
  • Zwoegervrije keuring, zaterdag 15 september 2018 te Angeren.

Opgaveformulier

Door op de link te drukken Opgaveformulier 2018 tref je het opgaveformulier aan . Je moet alleen de blauwe velden invullen.

De formulieren moeten vóór 10 augustus (niet zwoegervrij) en vóór 20 augustus (zwoegervrij) via de mail naar Frans Giesen, franskegiesen@hotmail.com terug gestuurd worden.

Q-Koorts enting

Ook dit jaar moeten de dieren weer geënt worden voor Q-koorts.

Eerste enting 6 weken voor de bespreekdag zijn, de tweede enting 3 weken later (3 weken voor de keuring).

Als het schaap vorig jaar ook al geënt is tegen Q-koorts voldoet een herhalingsvaccin. Dit moet wel binnen een jaar herhaalt worden en uiterlijk 3 weken voor de bespreekdag.

Meer informatie kunt u met Frans Giesen contact opnemen.

M: 06-30403051

E: franskegiesen@hotmail.com